This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Rozpoczęcie rejestracji na studia
| Mario Ojeda Martín

W dniu 5 czerwca 2019 r. ruszyła rejestracja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz większość studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020. Zapraszamy do zapisów  [zakładka OFERTA]

 

UWAGA! W celu zapisania się na studia należy uzupełnić wszystkie wymagane dane w Formularzach osobowych (w zakładce "Wykształcenie"), tj.:  

- uzupełnić dane dotyczące wykształcenia (świadectwa lub dyplomu) oraz nacisnąć "zapisz i dodaj dokument",

- uzupełnić dodatkowe dane o wykształceniu oraz nacisnąć "zapisz", a następnie nacisnąć "zapisz i edytuj wyniki egzaminów",

- zaznaczyć przedmioty i poziomy egzaminów (maturalnych lub ze studiów wyższych), a także wyniki tych egzaminów, jeśli kandydat posiada już świadectwo dojrzałości lub dyplom oraz nacisnąć "zapisz i wróć".

Kandydaci z polską nową maturą (2005-2019) zaznaczają w formularzu tylko egzaminy pisemne.

film instruktażowy 

Kandydat może zapisać się na wybrany kierunek studiów przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości / dyplomu szkoły wyższej. Jeżeli kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych / ocen na dyplomie, wyniki te należy uzupełnić na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy, jak na stacjonarne) do dnia 10 lipca 2019. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej).