This is a test installation. It cannot be used for recruitment.

Admission for Doctoral Schools 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

The University of Warsaw, established in the year 1816, is the best and largest school of higher education in Poland. We are distinguished by high quality education, qualified academics and a rich research and didactic infrastructure.

 

Registration phases

Filters

  • Organizational units

No. Offer Phase 1 Phase 2
1 Archeology from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
2 Arts from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
3 Astronomy from: 23.05.2019 00:01
to: 21.06.2019 23:59
4 Biological Sciences from: 23.05.2019 00:01
to: 21.06.2019 23:59
5 Chemical Sciences from: 23.05.2019 00:01
to: 21.06.2019 23:59
6 Chemical Sciences - Implementation doctorate from: 29.08.2019 00:01
to: 11.09.2019 23:59
7 Chemical Sciences - Predicting the structure and properties of skeletons (MOFs) for sensory applications using Ab-initio methods from: 23.10.2019 00:01
to: 06.11.2019 23:59
8 Cultural and Religious Studies from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
9 Earth and Environmental Sciences from: 23.05.2019 00:01
to: 21.06.2019 23:59
10 Economics and Finance from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
11 Economics and Finance - Modelling of the impact of big infrastructure project on regional development from: 10.10.2019 14:45
to: 24.10.2019 23:59
12 History from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
13 Interdisciplinary Doctoral School from: 23.05.2019 00:01
to: 14.07.2019 23:59
14 Law - Social media in law enforcement agencies work from: 03.10.2019 14:01
to: 16.10.2019 23:59
15 Legal Studies from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
16 Linguistics from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
17 Literary Studies from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
18 Management and Quality Studies from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
19 Nauki Biologiczne - Identyfikacja białek zastępujących histon H1 u Arabidopsis oraz ocena wpływu modyfikacji potranslacyjnych na powinowactwo H1 do nukleosomu from: 18.09.2019 12:01
to: 24.09.2019 23:59
20 Nauki Biologiczne - Identyfikacja kluczowych determinantów genetycznych Staphylococcus aureus związanych z rozwojem zakażeń krwi from: 01.10.2019 00:01
to: 15.10.2019 23:59
21 Nauki Biologiczne - Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana from: 18.09.2019 12:01
to: 02.10.2019 23:59
22 Nauki Biologiczne - Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych - rola niekodujących RNA from: 18.09.2019 12:01
to: 24.09.2019 23:59
23 Nauki Chemiczne - Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2 from: 18.09.2019 12:01
to: 02.10.2019 23:59
24 Nauki Chemiczne - Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej from: 24.09.2019 00:01
to: 01.10.2019 23:59
25 Nauki Chemiczne - Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych from: 18.09.2019 12:01
to: 01.10.2019 23:59
26 Nauki Fizyczne - Dynamiczne deformacje sprężystych włókien w lepkich cieczach from: 01.10.2019 00:01
to: 15.10.2019 23:59
27 Nauki Fizyczne - Jonizacja i rekombinacja w silnych impulsach laserowych poza przybliżeniem dipolowym from: 23.10.2019 00:01
to: 06.11.2019 23:59
28 Nauki Fizyczne - Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych from: 01.10.2019 00:01
to: 02.11.2019 23:59
29 Nauki Fizyczne - Spatiotemporal photon correlation measurements for quantum metrology and super-resolution microscopy from: 24.09.2019 00:01
to: 01.10.2019 23:59
30 Nauki Informatyczne - Konflikty z wieloma polami bitew i dyskretnymi zasobami from: 18.09.2019 12:01
to: 04.10.2019 23:59
31 Pedagogy from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
32 Philosophy from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
33 Physical Sciences from: 23.05.2019 00:01
to: 21.06.2019 23:59
34 Physical Sciences - Quantum engineering of novel ultracold complex molecular systems: from diatomic to polyatomic molecules from: 18.09.2019 12:01
to: 01.10.2019 23:59
35 Political and Administration Science from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
36 Projekt Badawczy pt. „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych” from: 01.07.2019 00:01
to: 13.09.2022 23:59
37 Psychology from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
38 Quantitative Psychology and Economics from: 06.05.2019 00:01
to: 10.06.2019 23:59
from: 01.07.2019 00:01
to: 22.07.2019 23:59
39 Safety Studies from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
40 Social Communication and Media Studies from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
41 Socio-Economic Geography and Land Management from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
42 Sociology from: 01.06.2019 00:01
to: 05.07.2019 23:59
43 Warsaw Doctoral School of Mathematics and Computer Science from: 23.05.2019 00:01
to: 21.06.2022 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200