To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.

Lektoraty i egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Witamy na stronach systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych (zwany USNJO) zapewnia na Uniwersytecie Warszawskim organizację procesu nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych, tj. nabywania kompetencji językowych i międzykulturowych zgodnych ze standardami ESOKJ stanowiącymi podstawę procesu certyfikacji biegłości językowej.

Osoby zainteresowane doskonaleniem swoich kompetencji językowych mogą wybrać jeden z blisko 40 języków obcych, które są nauczane przez kilka jednostek uniwersyteckich: Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Szkołę Języków Obcych oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Kandydaci spoza UW w celu dokonania rejestracji na lektorat bądź egzamin certyfikacyjny powinni założyć konto na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (strona dostępna poprzez odnośnik „utwórz konto”). Następnie należy przejść na stronę „moje konto”, wybrać zakładkę „Formularze osobowe” i wypełnić wszystkie wskazane pola:

  • ZAKŁADKA PODSTAWOWE DANE OSOBOWE - imię, nazwisko, płeć, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo.
  • ZAKŁADKA ADRES I DANE KONTAKTOWE - numer telefonu, państwo, kod pocztowy, miejscowość, rodzaj miejscowości, ulica, nr budynku i ew. numer mieszkania.
  • ZAKŁADKA DODATKOWE DANE OSOBOWE - rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data ważności dokumentu, kraj wydania dokumentu.

W celu potwierdzenia założenia konta należy wysłać e-mail do Biura Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych (jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl). Należy w nim umieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • adres email będący identyfikatorem w systemie IRK,
  • język lektoratu i jego poziom (np. A2, B1, B2 etc.) bądź język egzaminu certyfikacyjnego.

W mailu zwrotnym zostaną przedstawione szczegółowe wskazówki, jakie wykonać działania, by proces zapisu na lektorat przebiegł pomyślnie.

Zachęcamy do odwiedzania strony WWW Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych: http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/, na której znajdują się informacje dotyczące terminów rejestracji, aktualnej oferty lektoratowej, etc.